کیوان ملک محمدی

مدیرعامل
k1@gunaystudio.com
skype: mohamadi.keyvan

مهسا حکیم زاده - Mahsa Hakimzadeh

مهسا حکیم زاده

روابط عمومی
info@gunaystudio.com
0902-680-36-64
skype: gunay studio

جعفر کریمزاده

بازاریابی
marketing@gunaystudio.com
0938-790-5044

  • ترکیه, وان, محله شرفیه, کوچه فریت ملن, ساختمان حبیبوغلو
  • آدرس: ایران, آذربایجان غربی, اورمیه , خیابان مدرس, چهارراه عمار, ساختمان شمس, طبقه 6
  • تلفن: 16-98-343-0443