انیمیشن آموزش کرونا_ سانای و سهند_ این قسمت: بابایی و کرونا

May 10, 2020

تولید انیمیشن سانای و سهند، به طراحی و کارگردانی کیوان ملک محمدی، موسس و مدیر عامل مجموعه ی گونای صورت گرفته که به صورت قسمت های کوتاه چند دقیقه ای تهیه و منتشر میگردد.
قسمت های اول این مجموعه با توجه به اهمیت امر در خصوص ویروس کوید19، به این مطلب اختصاص داده شده. در خلال انیمیشن شاهد اتفاقاتی خواهیم بود که در نتیجه ی آنها نکات بهداشتی موردنیاز برای این روزها به زبان ساده توسط دو کاراکتر اصلی این مجموعه ی انیمیشنی، یعنی سانای و سهند آموزش داده میشوند.

 

 

مجموعه انیمیشنی سهند و سانای/ این داستان : بابایی و کرونا

 

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *