انیمیشن تبریک چهارشنبه سوری توسط سرورخان

February 11, 2019

تبریک توسط سرورخان:

سرورخان هم به نوبه ی خودش چهار شنبه سوری رو تبریک میگه, ولی اینبار با روایت داستانی از اتفاقی که برای خودش رخ داد.

داستان:

در یک عصر چهارشنبه سوری سرورخان به سمت خونه در حال حرکت بود که ناگهان با پرتاب ترقه های به سمتش غافلگیر میشه و …

 

 

انیمیشن تبریک سال نو

کلیپ انیمیشن تبریک چهارشنبه سوری

انیمیشن تبریک چهارشنبه سوری

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *