شخصیت جدید تولید شده در بازی تکاور.این بازی یک اکشن شوتر سه بعدی پرهیجان میباشد که مراحل پایانی تولید خود را سپری میکند