بازی تکاور در حال سپری کردن مراحل پایانی خود میباشد و به زودی آماده انتشار خواهد بود.

یک بازی اکشن تیر اندازی برای موبایل دارای بیش از 20 مرحله و سازگار با تمامی دستگاههای تلفن همراه.

سلاحهای بازی تکاور

سلاحهای بازی تکاور