آیتم تلویزیونی اخبار و موضوعات تکنولوژی با کارگردانی و تصویراستودیو گونای/کیوان ملک محمدی شروع و اولین قسمت آن به روی آنتن رفت

استودیو گونای, کیوان ملک محمدی, بازی سازی

استودیو گونای, کیوان ملک محمدی, بازی سازی