شروع تولید آیتم تلویزیونی اخبار تکنولوژی

مهر ۲۰, ۱۳۹۴

آیتم تلویزیونی اخبار و موضوعات تکنولوژی با کارگردانی و تصویراستودیو گونای/کیوان ملک محمدی شروع و اولین قسمت:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *