طراحی هنری بازی پی سی و کنسول

August 24, 2021

کانسپت آرت و طراحی و تولید کاراکترها, ریگ و متحرک سازی مربوط به یک بازی کراس پلتفرم با هدف دستگاههای پی سی و کنسول های بازی با کارگردانی هنری کیوان ملک محمدی در استودیو گونای شروع شد.

تعدادی از این شخصیتها به مرحله ی انیمیت رسیده و در حال پویانمایی میباشند.

Character Design, Concept art, 3dmodeling, 3D character, مدلسازی, طراحی کاراکتر, کانسپت آرت, مدلسازی شخصیت

character design, 3dmodeling, concept art, طراحی شخصیت, طراحی کاراکتر

character design, 3dmodeling, concept art, طراحی شخصیت, طراحی کاراکتر

طراحی شخصیت, طراحی کاراکتر, concept art , 3dart

بازی ایرانی, طراحی شخصیت, مینیون, minion, game studio in turkey

طراحی شخصیت, کیوان ملک محمدی, استودیو گونای, gunay studio, keyvan malekmohammadi

 

سفارش بازی سازی

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *