موفقیت بازی خاک در هفتمین جشنواره بازیهای رایانه ای

فروردین ۶, ۱۳۹۷

بازی خاک با شرکت در هفتمین جشنواره بازیهای رایانه ای تهران موفق به کسب غزال زرین بهترین دستاورد هنری سه بعدی شد.

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *