موفقیت بازی خاک در هفتمین جشنواره بازیهای رایانه ای

March 26, 2018

بازی خاک با شرکت در هفتمین جشنواره بازیهای رایانه ای تهران موفق به کسب غزال زرین بهترین دستاورد هنری سه بعدی شد.

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *