کتابهای دیجیتال با داستانهای کودکانه

January 5, 2019

کتابهای چند رسانه ای دیجیتال استودیو گونای در حال طراحی و تولید میباشند.

این کتابها با هدف آموزش کودکان 1 تا 5 سال تولید گشته و در چهار فرمت صوتی, صوتی تصویری, نرم افزار موبایل و کتابهای چاپی ارائه خواهند شد.

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *