Deal for Speed (2014)

Platform: Android

Language: English-Turkish-Farsi

Graphic and Development Supervisor: Keyvan MalekMohamadi

Produced at Gunay Studio

Get Deal for Speed (Google Play)

جدل بر روی سرعت deal for speed

جدل بر روی سرعت deal for speed

بازی جدل بر روی سرعت در اسفند سال 93 منتشر گردید و در مدت کمتر از یک ماه تعداد دانلود این بازی از چند ده هزار گذشت, در حال حاضر این بازی رکورد دار تعداد پلیر در بین بازی های ایرانی میباشد که فقط یک میلیون کاربر فعال در کافه بازار داشته و بیش از چهار میلیون کاربر از مجموع تمام مارکتها و سایتها داشته.

همچنین این بازی از دید کارشناسان شریف کاپ (دانشگاه صنعتی شریف) در دومین جشنواره موبایل این دانشگاه به عنوان یکی از سه بازی برتر کشور شناخته شد و موفق به دریافت یادبود این جشنواره گردید.

امتیاز این بازی در مارکتهای خارجی نیز جالب توجه بوده به در لحظه ی درج این متن امتیاز بازی از بازیهای جهانی همچون نید فور اسپید و آسفالت نیز بیشتر میباشد.

جدل بر روی سرعت – 1393

پلتفرم: اندروید

زبان: فارسی- ترکی- انگلیسی

سرپرست برنامه نویسی و گرافیک: کیوان ملک محمدی

تولید شده در: استودیو گونای

دریافت بازی جدل بر روی سرعت – کافه بازار

بررسی بازی جدل بر روی سرعت در آواو

بازی جدل بر روی سرعت, استودیو بازی سازی گونای, کیوان ملک محمدی

بازی جدل بر روی سرعت, استودیو بازی سازی گونای, کیوان ملک محمدی

استودیو بازی سازی