Tag: سانای و سهند

May 27, 2020

تولید انیمیشن سانای و سهند، به طراحی و کارگردانی کیوان ملک محمدی، موسس و مدیر عامل مجموعه ی گونای صورت گرفته که به صورت قسمت های کوتاه چند دقیقه ای تهیه و منتشر میگردد. قسمت های اول این مجموعه با توجه به اهمیت امر در خصوص ویروس کوید19، به این مطلب اختصاص داده شده. در…

May 27, 2020

تولید انیمیشن سانای و سهند، به طراحی و کارگردانی کیوان ملک محمدی، موسس و مدیر عامل مجموعه ی گونای صورت گرفته که به صورت قسمت های کوتاه چند دقیقه ای تهیه و منتشر میگردد. قسمت های اول این مجموعه با توجه به اهمیت امر در خصوص ویروس کوید19، به این مطلب اختصاص داده شده. در…

January 5, 2020

کتابهای داستان مخصوص کودکان یک تا پنج سال با قصه هایی آموزشی و به زبان بسیار ساده و با روایت تصویری و صوتی با شخصیت های کودکانه ی سانای و سهند منتشر شد. این محصول در سه زبان فارسی، انگلیسی و ترکی منتشر شده که به زودی زبان عربی آن نیز اضافه خواهد شد. ویژگی…