Tag: مدلسازی شخصیت

August 24, 2021

کانسپت آرت و طراحی و تولید کاراکترها, ریگ و متحرک سازی مربوط به یک بازی کراس پلتفرم با هدف دستگاههای پی سی و کنسول های بازی با کارگردانی هنری کیوان ملک محمدی در استودیو گونای شروع شد. تعدادی از این شخصیتها به مرحله ی انیمیت رسیده و در حال پویانمایی میباشند.   سفارش بازی سازی